President's Medalist and University Graduate Medalists

University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists
University Medalists

 

Stay connected with us through our social media, follow us @Fresno_State and use the hashtag #FresnoStateGrad

Facebook Icon   Twitter Icon   Instagram Icon   Youtube Icon   Flikr Icon   LinkedIn Icon   Pinterest Icon